Konum,55400,Türkiye
+9 (0362) 543 34 35
info@sukranakgun.com

ANCAK BÖYLE KAZANILIR!

Created with Sketch.

ANCAK BÖYLE KAZANILIR!

Bu hafta siz  İpekyolu Haber Ajansı okuyucularımıza,  milli şuurlarımızı, milli ideolojilerimizin anlatan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, kazanmanın ve başarmanın anahtarı olan aklın, zarafetin, cesaretin önemini gözler önüne seren Türkmen efsanelerimizden “Kadın Padişahın Ferasetini” yazmak istedim. 

Hi

X X X

Efsaneye göre;

Dariy Şah, kendi devrinin eşsiz, güçlü padişahıymış. Kendi ferasetine ve eksilmeyen gücüne dayanıp her türlü yollarla küçük devletleri kendi yurduna bağlarmış. Bir gün Turan’ın kadın hükümdarına, kendisine itaat etmesini ve vergi ödemesini talep etmesi için  elçisini ve 40 pehlivanını göndermiş. Kadın hükümdar elçiyi ve yanındaki pehlivanları üç gün ağırlayarak geliş amaçlarını sormuş. Talepleri öğrenen kadın hükümdar endişeye kapılmadan cevap vermiş;

“Padişahınıza boyun eğmeyeceğimizi vergide ödemeyeceğimizi söyleyin. Buna rağmen bize savaş ilan ederse ve biz onu yenersek yeryüzünün hanları ve sultanları “Dariy bir kadına yenildi” diye konuşacaklardır. Ancak olur da biz yenilirsek o zaman bu yenilginin lafı bile olmayacak sadece bir kadını yenmiş deyip geçeceklerdir. Ayrıca bizi yendiği  için de Dariy’e çok güçlü demezler. Yine de  kendisine iletmeniz  gereken bir şey var: “Oda bizim dedelerimiz Oğuzhan neslindendir. Bizde savaş yapılırken padişah padişaha, pehlivan pehlivanla teke tek karşılaşıp güçlerini sınarlarmış. Bu geleneğe uyarım derse gelsin. Vatanımızı korumaya yedi yaştan yetmiş yaşımıza kadar toplanırız. 

Kadın hükümdarın sözlerini işiten ve ferasetine hayran kalan Dariy yine onu sınamak için “sizin pehlivanlar bizim pehlivanlar ile karşılaşsınlar” diyerek haber göndermiş.

Kadın hükümdar ise mertçe “pehlivanlarınızı savaşçılarınızı hazırlayın” demiş.  

O sırada elçinin arkasından kervan gelir ve yirmi çuval buğdayı indirir. Elçi kadın hükümdara;

“Bunları padişahımız size göndermiş, bizim ordumuzun sayısını bilmek istiyorsan şu buğday tanesini saysınlar ”der. 

Kadın hükümdarsa buna hiç aldırmadan yanındakilere “ırmağın  öteki tarafındaki köylerimizin, tavuk ve civcivlerini yakalayıp getirsinler. Çuvallardaki buğday tanelerini yere dökün, bunların ordusunun ne kadar olduğunu tavuklar ve horozlarımız sayar ”diye buyruk verir. Getirilen tavuklar ve horozlar yirmi çuval taneyi bir gün içerisinde yiyip bitirirler. Bunun anlamı ise Dariy’in ordusu ne kadar çok olursa olsun ona karşı durabilecek gücümüz var demektir. 

O sırada yapılan güreşte ise Drey’in pehlivanları yenilir. Sonra ise iki taraf yay ve ok atar. Yine Turanlı nişancılar üstün çıkar. Sonra ise mızrak ve kılıç kullanabilen savaşçılar gelir. Cesur yiğitler savaşın olacağı meydanda toplanır. 

Kadın hükümdarın akıl ferasetine hayran kalan elçi “En iyisi bu sınavı burada durduralım. Ben sizin halkınızın cesurluğunu, mertliğini bir kez daha anladım. Yurduma gidip padişahımıza gördüğüm işittiğim her şeyi tek tek anlatırım” deyip yurduna döner. 

Olan biteni işiten Dariy Şah ise;

“Ah elçim ilk vardığınızda misafir kabul etmesinden bile anlamalıydınız. Gönderdiğim buğday tanelerini tavuklara yedirmesinden, onların birlik içindeki halkına, akıl ferasetine hayran kalmalı” der. 

Ve vezirleriyle toplanıp; “hakikatten kadınla savaş yapmayalım, hele ki Oğuz Han’ın neslindense  onlarla hiç bir zaman savaşmayalım” diye karar verir. 

X X X

Kazanan, güvenilir ve istikrarlı liderler olmak istiyorsak eğer kadın erkek ayırmadan, insan evladı olarak her daim gerekli olan akılla, bilgiyle, liyakatle, cesaretle, mertlikle, güvenilirlikle ve yetkinlikle yolumuza devam etmemiz gerektiğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

Çünkü ancak böyle kazanılır….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.